Våra case

Här hittar du exempel på vad vi gör för våra kunder. Vill du veta mer om något uppdrag tar du kontakt med ansvarig projektledare.

Projektansvarig

Peter Ohlsson
[email]peter[dot]ohlsson[at]stendahls[dot]se
+46 (0)31 600 209

Svenska Mässan – Trä & Teknik 2010

Svenska Mässan – Trä & Teknik 2010

Trä & Teknik är en av de industrimässor som Svenska Mässan har gett i uppdrag till Stendahls att marknadsföra. Det finns många spännande visioner för utvecklingen av Trä & Teknik och konceptet WoodFusion, där man ställer ut i kubform, är ett av de tydligaste uttrycken för detta.

Dela    
WoodFusion

PRINT

WoodFusion – ”kubformad folder”

Tanken med WoodFusion är att stimulera träindustrins utveckling utifrån tanken att det är god design som driver efterfrågan och därmed lägger grunden för svensk träindustriproduktion. Med WoodFusion-konceptet vill man locka arkitekter, formgivare och andra kreativa beslutsfattare med en inspirerande specialsektion på vad som tidigare varit en mer traditionell industrimässa. Stendahls första uppdrag var att producera ett presentationsmaterial gentemot internationella målgrupper. ”Design Creates Production” blev konceptet och vi tog bland annat fram en folder som kunde vikas ihop till en kub och som därmed även fungerade utmärkt som displaymaterial.