Våra case

Här hittar du exempel på vad vi gör för våra kunder. Vill du veta mer om något uppdrag tar du kontakt med ansvarig projektledare.

Projektansvarig

Peter Johansson
[email]peter[dot]johansson[at]stendahls[dot]se
+46 (0)31 600 207

Aker Solutions – Anonyma ingenjörer

Aker Solutions – Anonyma ingenjörer

Hur får vi människor som idag sitter på en bra arbetsposition och inte direkt ser sig om efter ett nytt jobb – att just se sig om efter ett nytt jobb? Det var den stora utmaningen i den rekryteringskampanj vi har arbetat fram för Aker Solutions, ett världsomspännande bolag som utvecklar undervattensteknologi för olje- och gasutvinning. 30 ingenjörer ska anställas till Göteborgskontoret, men personerna som eftersöks är duktiga, erfarna personer som har eftertraktade arbeten redan idag. Hur får vi deras uppmärksamhet?

Efter att ha tagit del av diverse undersökningar och intervjuat personer i målgruppen, identifierade vi de företeelser som är vanligast att ingenjörer är missnöjda med i sin yrkesroll. Genom ett annorlunda arbetssätt har dessa problem kunnat undvikas på Aker Solutions, något som vi tog fasta på i vårt idéarbete. Vi ville sätta fingret på dessa problemställningar och väcka en tanke hos målgruppen – kan min situation bli bättre än vad den är idag? Vi ville slå an en ton, ställa en stilla fråga: Hur har du det, egentligen? Och här föddes tanken om konceptet "Är du ingenjör och behöver någon att tala med?" och idén att Aker Solutions ska ha en telefonjour öppen ett par kvällar under kampanjperioden. Genom telefonjouren har vår målgrupp möjlighet att tala direkt med de ingenjörer som arbetar på Aker Solutions. Att kunna ha en dialog med anställda vet vi väger tungt när man funderar över att byta arbetsplats.

Det iögonenfallande bildspråket med de anonyma ingenjörerna som med pixlade ansikten berättar om sina egentliga ambitioner, förstärker vårt koncept och tar för sig ordentligt. På webben finns mer information om tjänsterna och möjlighet att lämna en intresseanmälan – både inför framtiden och till den aktuella rekryteringen. Kampanjen syns i dagspress, online och på utomhustavlor under vecka 20 och 21.

Dela    
Se större bild UtomhusUtomhus

PRINT

Utomhus

Se större bild Annons

PRINT

Annons

Se större bild Banner

WEBB

Banner