Våra case

Här hittar du exempel på vad vi gör för våra kunder. Vill du veta mer om något uppdrag tar du kontakt med ansvarig projektledare.

Projektansvarig

Anna-Maria Ölander
[email]anna-maria[dot]olander[at]stendahls[dot]se
+46 (0)31 722 47 04

Värderingsdata – Digital profil

Värderingsdata – Digital profil

Värderingsdata samlar in detaljerad information om alla fastigheter som säljs i landet samt de flesta bostadsrätter som förmedlas av landets fastighetsmäklare. Informationen görs tillgänglig till bla. banker och fastighetsmäklare genom olika värderings-, marknadsandels- och prisinformationstjänster.

Stendahls är en långsiktig partner som under flera år hjälpt Värderingsdata att ta fram digitala lösningar. Vårt senaste uppdrag var att ta fram en ny grafisk profil och i samband med det även ta fram ett nytt koncept och design för deras webbplats. Även ett koncept och design för deras extranät har tagits fram, samt en ny design för deras företags- och produktpresentationer.

Webbplatsen var tvungen att vara representativ och på ett tydligt och enkelt sätt beskriva Värderingsdatas produkter och tjänster för fastighetmäklare, banker och övriga intressenter. Mycket innehåll skalades bort och enbart det mest viktiga behölls, för att korta ner steget från produktintresse till produktköp. I samband med webbplatsarbetet togs infographic designs illustrationer fram för att kompletterar Värderingsdatas produkt- och tjänstematerialet. I arbetet med Värderingsdatas extranät, som innehåller Värderingsdatas tjänster lade vi stort fokus på att göra ett användarvänligt gränssnitt som var intuitivt och tydligt. För att lyckas med detta genomförde vi kvalitativa intervjuer med användare på deras egna arbetsplats. Detta för att få reda på hur användarna använde tjänsterna samt hur processen såg ut där dessa enbart var en del i helheten. Lärdomarna intervjuer togs med i konceptet och lade en viktig grund till hur tjänsterna presenterades och modifierades.

Den gemensamma grafiska linjen över alla kanaler bidrar till att skapa ett enhetligt intryck. Det är samma företag man möter oberoende av kanal, vilket ökar trovärdigheten och stärker Värderingsdata som ett varumärket.

Dela    
Se större bild Digital profilDigital profilDigital profil

WEBB

Digital profil