#sistabriefen

Stendahls välkomnar och uppmuntrar det upprop som lyfts fram i #sistabriefen av 2126 kvinnor och ickebinära i reklam-, PR- och kommunikationsbranschen för att skapa arbetsplatser fria från diskriminering, förtryck och övergrepp.

Självklart accepterar vi utmaningen och inser att vi kan och skall göra mer i vår strävan mot jämställdhet och mångfald. Vi skall säkerställa att vi har en arbetsmiljö där alla känner sig trygga oavsett ålder, könsuttryck, sexuell läggning och bakgrund och aktivt jobba med att skapa kommunikation som är fri från skadliga normer och sexism.

Henrik Segergren
VD

See all latest